دوده سیلیس ( silica fume)

جز مواد پوزولانی بسیار فعال است که دارای ذرات کروی شکل است که قطر ذرات آن کمتر از 1 نانومتر بوده و به طور متوسط دارای قطر 15, نانومتر هستند که به طور تقریبی 100 برابر کوچک تر از ذرات سیمان می باشند. دوده سیلیس تحت عنوان دوده سیلیس ( silica fume) نیز شناخته می شود که به واسطه در صد بالای SiO2 در ساختار شیمیایی خود خاصیت پوزولانی بسیار بالایی دارد. چگالی ویژه میکرو سیلیس را می توان در حدود 2/2 در نظر گرفت این در حالی است . که چگالی ویژه سیمان 3.15 میباشد. برای کنترل کیفیت دوده سیلیس آیین نامه ملی شماره 13278 و آیین نامه ASTM C1240 مورد استفاده قرار میگیرد.

دوده سیلیس ( silica fume)

جز مواد پوزولانی بسیار فعال است که دارای ذرات کروی شکل است که قطر ذرات آن کمتر از 1 نانومتر بوده و به طور متوسط دارای قطر 15, نانومتر هستند که به طور تقریبی 100 برابر کوچک تر از ذرات سیمان می باشند. دوده سیلیس تحت عنوان دوده سیلیس ( silica fume) نیز شناخته می شود که به واسطه در صد بالای SiO2 در ساختار شیمیایی خود خاصیت پوزولانی بسیار بالایی دارد. چگالی ویژه میکرو سیلیس را می توان در حدود 2/2 در نظر گرفت این در حالی است . که چگالی ویژه سیمان 3.15 میباشد. برای کنترل کیفیت دوده سیلیس آیین نامه ملی شماره 13278 و آیین نامه ASTM C1240 مورد استفاده قرار میگیرد.

انواع دوده سیلیس

به طوری کلی دوده سیلیس به سه شکل مورد استفاده قرار می گیرد.

 • پودر دوده سیلیس
 • ژل دوده سیلیس
 • دوغاب دوده سیلیس

فواید استفاده از دوده سیلیس

 • افزایش مقاومت فشاری
 • افزایش مقاومت کششی
 • افزایش مقاومت در برابر سایش
 • کاهش نفوذپذیری
 • افزایش مقاومت الکتریکی
 • درصورت استفاده صحیح افزایش مقاومت

فشاری اولیه بتن و کاهش زمان قالب برداری

موارد استفاده از دوده سیلیس

 • بتن های پر مقاومت
 • بتن های توانمند
 • بتن های فوق توانمند
 • بتن های خود تراکم
 • بتن های سبک سازه ایی
 • بتن های ژئوپلیمری
بازگشت بە لیست

دیدگاهتان را بنویسید