نفوذ ناپذیری بتن چیست؟

زمانی اصطلاح نفوذ ناپذیری و یا آب بندی برای بتن استفاده می شود که با قرار گرفتن طولانی مدت یک وجه بتن در برابر آب و رطوبت، آب به داخل بتن نفوذ نکند و از طرف دیگر آن نیز عبور نکند و یا به شکل لکه‌های رطوبتی (نم) در آن سمت بتن ظاهر نگردد. این امر حاکی از این موضوع است که در وجه پشت بتن عملیات تبخیر بسیار سریعتر از جذب اتفاق می افتد و در نتیجه رطوبت و نم در بتن باقی نمی ماند. یک استاندارد کلی برای نفوذ ناپذیری بتن وجود دارد و آن این است که بیشترین میزان آبی که در بازه زمانی مشخص در داخل بتن جذب می شود نباید بیشتر از 50میلیمتر باشد، در این صورت می توان گفت بتن نفوذ ناپذیر است و به طور صحیح آب بندی شده است

نفوذ ناپذیری بتن چیست؟

زمانی اصطلاح نفوذ ناپذیری و یا آب بندی برای بتن استفاده می شود که با قرار گرفتن طولانی مدت یک وجه بتن در برابر آب و رطوبت، آب به داخل بتن نفوذ نکند و از طرف دیگر آن نیز عبور نکند و یا به شکل لکه‌های رطوبتی (نم) در آن سمت بتن ظاهر نگردد. این امر حاکی از این موضوع است که در وجه پشت بتن عملیات تبخیر بسیار سریعتر از جذب اتفاق می افتد و در نتیجه رطوبت و نم در بتن باقی نمی ماند. یک استاندارد کلی برای نفوذ ناپذیری بتن وجود دارد و آن این است که بیشترین میزان آبی که در بازه زمانی مشخص در داخل بتن جذب می شود نباید بیشتر از 50میلیمتر باشد، در این صورت می توان گفت بتن نفوذ ناپذیر است و به طور صحیح آب بندی شده است

نفوذ ناپذیری بتن به چه عواملی بستگی دارد؟

برای اینکه بتنی نفوذناپذیر با جذب رطوبت بسیار بسیار پایین تولید شود نیاز است یک سری موارد به طور صحیح رعایت گردند از جمله این موارد می توان به موارد زیر اشاره نمود

توجه به میزان نسبت آب به سیمان

به منظور تولید بتن نفوذ ناپذیر با سطح آب بندی قابل قبول لازم است که نسبت آب به سیمان کمتر از از 45درصد در نظر گرفته شود تا ترکیب آب و سیمان به نحو احسن انجام گیرد و در نتیجه خمیر سیمان ساخته شده از حداقل سوراخ های آبگذار برخوردار شود . به همین نسبت وقتی که نسبت آب به سیمان از 65درصد تجاوز کند ، نفوذناپذیری بتن سریعا افزایش خواهد یافت و به همین ترتیب اگر نسبت آب به سیمان از 45درصد به 80درصد افزایش پیدا کند ،ضریب نفوذ ناپذیری بتن نیز به 100برابر افزایش خواهد یافت

درز های اجرایی

منظور از درز های اجرایی، قسمت هایی هستند که احتمال دارد آب از طریق آنها نفوذ پیدا کند، به همین دلیل بسیار اهمیت دارد که حتی الامکان از آنها اجتناب شده و مجرای آنها بسته شود. از آنجایی که لایه های ضعیف متخلخل ممکن است بر روی سطح بتن قدیم بچسبد و باعث افزایش جذب آب شود بسیار ضروری است که مخلوط به میزان مناسب و با در نظر گرفتن حداقل استفاده از آب تولید شود.

کاربردها :

    سازه های ساحلی

    سازه های نگهدارنده آب

    روسازی های بتنی

    بتن های پر مقاومت

    سازه های در معرض بارهای دینامیکی ، ضربه و خستگی

    مقاطع نازک بتنی

    سازه های بتنی در معرض سیکل های شدید ذوب و انجماد

    بتن های نظامی و پدافندی

انواع روش های آب بندی بتن ها( روش های ساخت بتن نفوذ نا پذیر)

  • آب بندی بتن به وسیله ورقه
  • آب بندی بتن از طریق پوسته های مایع
  • آب بندی بتن از طریق افزودنی های بتن

مزیت های ساخت بتن نفوذ ناپذیر

  • ایجاد حداکثر دوام سازه های بتنی
  • سرعت بالای اجرا
  • جلوگیری از ورود آب به سازه

 

بازگشت بە لیست

دیدگاهتان را بنویسید